Vårt eget ansvar

Observera att texten är skriven våren 2000
och inte uppdaterad sedan dess

 
 


Nu blåser förändringarnas vindar över Sverige. Plötsligt skall vi ta mer ansvar för våra egna liv. Vi som tidigare har varit vana vid trygghet och att samhället har fixat allt.


Nu krävs det av oss, att vi aktivt skall välja billigaste alternativet av telefonabonnemang och elleverantör utefter våra behov. Det kan röra sig om avsevärda summor att tjäna, men vi tycks inte bry oss speciellt.
"Det har ju fungerat bra hittills"

Nu har det också förhandlats fram ett helt nytt pensionssystem. Först Avtalspensionen SAF/LO. 3,5 % av vår bruttolön, intjänad från 22 års ålder. Dessa pengar har vi numera själva ansvaret över att se till att de förvaltas, för bästa möjliga avkastning och lägsta möjliga förvaltningsavgifter. Vad det gäller anställda i Kommun och Landsting kommer deras val av avtalspensionerna inte förrän Hösten - 2000.

Att inte göra ett aktivt val innebär att pengarna blir satta i en sk. traditionell försäkring, utan Återbetalningsskydd. Detta skydd innebär att pengarna betalas ut vid dödsfall före pensionen. Att inte välja aktivt med återbetalningsskydd, innebär att du ger din familj en sämre trygghet, om du skulle gå bort innan pensionsåldern.

Du som väljer aktivt har ytterligare valmöjligheter. Istället för att välja en traditionell försäkring, kan du välja en fondförsäkring, vilket ger möjlighet till större avkastning.

Historiskt sett kan man visa att en traditionell försäkring inte ger lika bra avkastning som en Fondförsäkring. Skillnaderna på avkastningen mellan fondförvaltarna, blir på lång sikt marginella.

Det man däremot får se upp med är förvaltningsavgifterna!!

Se till att den är så låg som möjligt.

  • Skillnaden mellan "låt oss säga" ett sparande under en 25-årsperiod på 6.000:- / år med en avkastning på 8% och en förvaltningsavgift på 0,5% = 420.342:-
  • Är däremot förvaltningsavgiften 2% får du endast 328.605:-

Alltså förlorar du hela 90.000:- på att välja 2% alternativet!!

Varför betala över 90.000 i förvaltningsavgifter om man inte behöver?

Till hösten kommer ännu ett val. Då kommer också Premiepensionen vilket innebär att ytterligare 2,5% skall placeras i olika fonder. Väljer du att inte aktivt välja kommer dessa 2.5% att förvaltas i 7:e AP-fonden. Summan av kardemumman är alltså att vi har 6% av vår bruttoinkomst i eget ansvar att förvalta. Det är väl ändå ingen av oss som vid uppnådd pension vill vara tvungen att äta kattmat för att överleva.

 

Jag är ombud i Folksam

 


http://www.folksamlo-pension.nu/index1.htm